::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

6-7 มิถุนายน 2563 การจัดสอบคัดเลือกห้องเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

6-7 มิถุนายน 2563 โรงเรียนกำแพงได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกห้องเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนกำแพงโดยในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 เป็นการสอบคัดเลือกห้องเรียนของชั้น ม.1 และ วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เป็นการสอบคัดเลือกห้องเรียนของชั้น ม.4 โดยโรงเรียนกำแพงได้ดำเนินการจัดสอบตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีแนวปฏิบัติ ทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิ และการเว้นระยะห่างทางสังคม SOCIAL DISTANCING จัดที่นั่งสอบ ห้องละ 20 คน ไม่อนุญาติให้ผู้ไม่ผ่านการคัดกรองขึ้นตึก ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามขึ้นตึก
ชมภาพเพิ่มเติมคลิก --> ภาพสอบคัดเลือกห้องเรียนนักเรียน ม.1 /// ภาพการสอบคัดเลือกห้องเรียนนักเรียน ม.4

Pin It