::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

กำหนดการสอบแก้ตัวของนักเรียน ครั้งที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 1/2563

โรงเรียนกำแพง มีกำหนดการให้นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1/2563 โดยมีกำหนดการดังนี้
-+ + + + ยื่นคำร้องสอบแก้ตัววันที่ 13 ก.ค. 63-31 ก.ค.63
-+ + + + สอบแก้ตัวภายในวันที่ 13 ก.ค.63-17 ส.ค.63
-+ + + + ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 วันที่ 20 ส.ค.63
 
++++++แนวทางการดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1/2563 ++++++++++++
 
Pin It