::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนกำแพง 16 สิงหาคม 2563

โรงเรียนกำแพง โดยฝ่ายกิจการนักเรียน จัดการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนกำแพง ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพง ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง กิจกรรมการประชุมใช้สถานที่ประชุมทั้งหอประชุม 1 และหอประชุม 2 การประชุมได้จัดตามมาตรการการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (Covid 19) ของกระทรวงสาธารณสุข มีการคัดกรองตรวจวัดไข้ผู้ร่วมกิจกรรม และการเว้นระยะห่าง ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ----- >>>>>> คลิกที่นี่

โดยมีกำหนดการประชุมแยกเป็น 2 ช่วงเวลา ผู้ปกครองนักเรียนระดับ ม.ต้น-ภาคเช้า , ผู้ปกครองระดับ ม.ปลาย - ภาคบ่าย
 
Pin It