::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ประกาศผลการจัดชั้นเรียน นักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 และกำหนดการมอบตัว (มอบตัว 29 พฤษภาคม 2564)

ผลการจััดชั้นเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 (มอบตัววันที่ 29 พฤษภาคม 2564)

**  ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศ เตรียมเอกสารหลักฐานมามอบตัวในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564

**  นักเรียนแต่ละห้องแบ่งกลุ่มมอบตัวตามจุดที่กำหนด กลุ่มที่ 1 เลขที่ 1-16 ,กลุ่มที่2 เลขที่ 17-32

** ผู้ปกครองและนักเรียน ม.1 ให้มารับชุดเอกสารการมอบตัวได้ที่ทางเข้าประตูโรงเรียนด้านทิศเหนือหน้าวัดบ้านสำโรง ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564 เพื่อที่จะได้กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนวันมอบตัว

** นักเรียนหญิงห้อง ม.1/1, ม.1/3, ม.1/5 ,ม.1/7,ม.1/9 เรียนกิจกรรมเนตรนารี

** นักเรียนหญิงห้อง ม.1/2,ม.1/4,ม.1/6,ม.1/8,ม.1/10 เรียนกิจกรรมยุวกาชาด

** นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ห้อง ม.1/10 ส่งเอกสารมอบตัวในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เอกสารและค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดการมอบตัวตามรายละเอียดแนบท้ายด้านล่าง

 

 

รายละเอียดการมอบตัวในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564Pin It