::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ขอกราบขอบพระคุณ คุณดวงแก้ว แซ่เจ็ง และครอบครัวเจ็งตระกูล ในการมอบที่ดินให้กับโรงเรียนกำแพง

10 กันยายน 2564 นายวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงและคณะผู้บริหารโรงเรียนกำแพง ได้รับมอบที่ดินจาก คุณดวงแก้ว แซ่เจ็ง และครอบครัวเจ็งตระกูล จำนวน 18 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา ซึ่งมีเขตพื้นที่ติดกับทิศใต้ของโรงเรียน มอบให้โรงเรียนกำแพง โดยมีคุณสวย แซ่อึ้ง คุณภราดร ศรปัญญา เป็นพยานในการมอบที่ดินแปลงดังกล่าว โรงเรียนกำแพงขอกราบขอบพระคุณ คุณดวงแก้ว แซ่เจ็ง และครอบครัวเจ็งตระกูล เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
 

Pin It