ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (โดมอเนกประสงค์) โรงเรียนกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์


ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (โดมอเนกประสงค์) โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์