::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

โรงเรียนกำแพง โดยงานกิจการนักเรียน ร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนกำแพง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567

โรงเรียนกำแพง โดยงานกิจการนักเรียนร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนกำแพง  จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ โดมร่มอินทนิล
โดยนักเรียนทุกระดับชั้นได้ร่วมในพิธีไหว้ครู เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้ขอขมาที่เคยล่วงเกินด้วยวาจาหรือกระทำผิดต่อครูอาจารย์ ทั้งต่อหน้าและ ลับหลัง เพื่อให้ครูและศิษย์เกิดความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดแน่นแฟ้น

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงามและประเภทสร้างสรรค์ในทุกระดับชั้น 
ดูภาพกิจกรรมโดยคลิกที่ภาพด้านล่างค่ะ

 

Pin It