::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ประมวลภาพกิจกรรม "วันสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย" วันที่ 28 มิถุนายน 2567 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกำแพง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนกำแพง ได้จัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่เชิดชูภาษาไทย" ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย กิจกรรมออกร้าน กิจกรรมการแสดงบนเวที และการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี  

 

ภาพกิจกรรมดังลิงค์ต่อไปนี้

--> ภาพจากเพจวิชาการโรงเรียนกำแพง

--> ภาพจากเพจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกำแพง

 

 

 

Pin It