::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564

 ดาวน์โหลดใบรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อัพเดต ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564) 


เปิดไฟล์แล้วดาวน์โหลดไฟล์ excel ได้ที่เมนูไฟล์ค่ะ

 

 

Pin It