::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

 

cp63_page-0001.jpgcp63_page-0002.jpgcp63_page-0003.jpgcp63_page-0004.jpgcp63_page-0005.jpgcp63_page-0006.jpgcp63_page-0007.jpgcp63_page-0008.jpgcp63_page-0009.jpgcp63_page-0010.jpgcp63_page-0011.jpgcp63_page-0012.jpg

Pin It