::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 2563

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR) 2563

sar64Pin It