::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารงานแผนงาน

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
คู่มือระบบควบคุมภายใน ปี 2562-2563 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 519
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 220
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 14 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 1148
โครงการโรงเรียนสุจริต 14 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 638
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนกำแพง 14 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 682
รายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการ “ค่ายจิตอาสา ตามรอยราชาผู้ทรงธรรม” 14 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 399
โครงสร้างและพรรณางานฝ่ายนโยบาย แผนงานและงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 439
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของโรงเรียนกำแพง 07 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 386
คู่มือ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 07 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 15
ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 07 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 6