::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

โครงสร้างและพรรณางานฝ่ายบุคคล ปีการศึกษา 2563

Pin It