::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
โรงเรียนกำแพง เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 26-28 เมษายน 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ เท่านั้น 25 เมษายน 2564 238
ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง การประมูลจำหน่ายอาหารให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 20 เมษายน 2564 196
โรงเรียนกำแพง เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-20 เมษายน 2564 25 มีนาคม 2564 966
โรงเรียนกำแพง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , มัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประจำปีการศึกษา 2564 17 มีนาคม 2564 1916
ขอเชิญชวนศิษย์กำแพงทุกท่านลงทะเบียนศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพง 10 มีนาคม 2564 374
เชิญร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา "มาตุ้ม มาโฮม สร้างโดมโรงเรียน" 6 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564 280
26 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนกำแพงจัดการอบรมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับครูและบุคลากรโรงเรียนกำแพง 26 กุมภาพันธ์ 2564 259
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประธานนักเรียนใน ปีการศึกษา 2564 กำหนดเลือกตั้งในวันที่ 11 มีนาคม 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564 2511
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนกำแพง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2564 248
คู่มือการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 โรงเรียนกำแพง : สำหรับนักเรียนและครูผู้สอน 13 มกราคม 2564 322
ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องดวยเหตุพิเศษ (4-8 มกราคม 2564) และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) 02 มกราคม 2564 387
รวมภาพประทับใจกิจกรรม "KAMPHAENG RUN 2020" 16 ธันวาคม 2563 587
แบบประเมินสำรวจความพึงพอใจในกิจกรรมวิ่ง KAMPHAENG RUN 2020 " 6 ธันวาคม 2563 05 ธันวาคม 2563 368
รับสมัครช่างภาพ งานวิ่งเพื่อการกุศล "KAMPHAENG RUN 2020" 01 ธันวาคม 2563 337
แผนผังการจัดงาน KAMPHAENG RUN 2020 และที่จอดรถ 01 ธันวาคม 2563 549
กำหนดการวิ่ง และ เส้นทางการวิ่ง กิจกรรม "KAMPHAENG RUN 2020" 6 ธันวาคม 2563 "แลนบ้านเฮา คืนสู่เหย้า ชาวกำแพง" 29 พฤศจิกายน 2563 396
ประกาศรายชื่อและหมายเลขวิ่ง "KAMPHAENG RUN 2020" ทุกระยะวิ่ง ทุกช่องทางการสมัคร และกำหนดการรับเสื้อ+หมายเลขวิ่ง 26 พฤศจิกายน 2563 3091
ประกาศยืนยันข้อมูลผู้สมัคร กำแพงรัน 2020 " สำหรับผู้สมัครเพิ่มเติม 16-25 พ.ย. 2563 19 พฤศจิกายน 2563 347
ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม กิจกรรม กำแพงรัน 2020 " ในวันที่ 16-25 พ.ย. 2563 16 พฤศจิกายน 2563 453
ประกาศยืนยันข้อมูลผู้สมัคร กำแพงรัน 2020 "สำหรับผู้สมัครทั่วไป" (กรอกใบสมัครที่โรงเรียน) 12 พฤศจิกายน 2563 812