::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของโรงเรียนกำแพง  ปีงบประมาณ 2563

Pin It