::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง นโยบายบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566

ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง นโยบายบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

Pin It