::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ข้อมูลอัตรากำลัง (จ.18) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอัตรากำลัง โรงเรียนกำแพง
ตามแบบแสดงจำนวนครูตาม จ. 18 ข้อมูล ณ วันที่  20 กรกฎาคม 2563

Pin It