::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ผู้บริหาร โรงเรียนกำแพง


ปฏิบัติหน้าที่  1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทรศัพท์   045691536

 

นายณัฏฐเอก กระจ่าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ

natta_ek@kps.ac.th

นายบุญชิต คุณมาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายอำนวยการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางปาริสา อร่ามเรือง 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ฝ่ายกิจการนักเรียน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายวีระศักดิ์  คำแก่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pin It