::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ผู้บริหาร โรงเรียนกำแพง


ปฏิบัติหน้าที่  1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทรศัพท์   045691536

 

นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายอำนวยการ

chanidaporn@kps.ac.th

นายวีระศักดิ์ คำแก่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายสุรวุฒน์  มีบุญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ฝ่ายกิจการนักเรียน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สิบเอกนนทวัฒน์  มูลสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pin It