::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปีการศึกษา 2565

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปี พ.ศ. 2565
โรงเรียนกำแพง ตำบลสำโรงเ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

Pin It