::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนกำแพง

kp1236

 

 

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนกำแพง

t11

e11

 

 

 

 

Pin It