::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี 2561-2563

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี 2561-2563

เลื่อนดูด้านล่าง/คลิกเพื่อดาวน์โหลด >>>> บทนำ : บทที่ 1 : บทที่ 2 : บทที่ 3 : บทที่ 4(1) : บทที่ 4(2)  : บทที่ 5

บทนำ

 

บทที่ 1

 

บทที่ 2

 

 

บทที่ 3

 

บทที่ 4 (1) 

บทที่ 4 (2)

บทที่ 5

Pin It