::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

 วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนกำแพง

Pin It