::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารงานแผนงาน

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
2566 สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566 31 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย Super User 61
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 07 มิถุนายน 2566 เขียนโดย Super User 65
2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 08 ธันวาคม 2565 เขียนโดย Super User 95
2566 SAR รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 30 กันยายน 2565 เขียนโดย Super User 31
2566 รายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 01 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย Super User 90
2565 SAR รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 01 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Super User 856
2566 ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 01 มิถุนายน 2565 เขียนโดย Super User 26
ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 01 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย Super User 1145
2563 SAR รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 01 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย Super User 1217
2564 ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย Super User 1060