::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

2566 SAR รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR) 2565

 

Pin It