::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

o14 คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายอำนวยการ 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

คู่มือปฏิบัติงาน งานแผนงานและงบประมาณ

 

คู่มือปฏิบัติงาน งานการเงินและบัญชี

 

คู่มือปฏิบัติงาน งานควบคุมภายใน

 

คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ

 

คู่มือการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

 

คู่มือปฏิบัติงานของข้าราชการครู

Pin It