::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

รายงานผลดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกำแพง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Pin It