::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

แบบบันทึกการขอใช้สถานที่/อุปกรณ์ โรงเรียนกำแพง สำหรับบุคลากรภายในโรงเรียน

แบบบันทึกการขอใช้สถานที่/อุปกรณ์ โรงเรียนกำแพง สำหรับบุคลากรภายใน 

 

    แบบบันทึกการขอใช้อาคารสถานที่ สำหรับฝ่าย/บุคลากรภายในโรงเรียน  ...  ดาวน์โหลด Word 
    

แบบบันทึกการขอใช้อาคารสถานที่ สำหรับหน่วยงาน/บุคคลทั่วไป ภายนอกโรงเรียน ...  ดาวน์โหลด Word

 

Pin It