::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

การขอใช้รถโรงเรียน

การขอใช้รถยนต์โรงเรียนสำหรับบุคลากร มีขั้นตอนดังนี้

    1. กรอกแบบฟอร์มขอจองใช้รถ ---> คลิกที่นี่ 


    carkp2. ตรวจสอบผลการจองที่ฝ่ายบริหารทั่วไป และเขียนคำขอใช้รถ เพื่อเสนอขออนุญาตจากผู้บริหาร...  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม PDF/ Word

Pin It