::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารฝ่ายวิชาการ

แสดง # 
รายละเอียดการส่งนวัตกรรมของบุคลากร ปีการศึกษา 2565 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 21
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค.2565) 08 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Super User 1514
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 1180
“หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565 08 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 923
เอกสารฝ่ายวิชาการ 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 3009
ขั้นตอนแนวปฏิบัติในการสอบแก้ตัวของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. 07 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 1395
แบบประเมินกิจกรรมแนะแนว/อ่านคิดวิเคราะห์เขียน/คุณลักษณะฯ 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 1553
แบบวิเคราะห์นักเรียน เก่ง กลาง อ่อน 06 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย Super User 2792
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 06 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย Super User 1767