::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารฝ่ายวิชาการ

แสดง # 
คู่มือการให้บริการงานทะเบียน (3) 23 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 83
คู่มือการให้บริการของห้องสมุดโรงเรียนกำแพง 23 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 97
คู่มือการให้บริการงานทะเบียน 23 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 132
“หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566 21 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 93
รายละเอียดการส่งนวัตกรรมของบุคลากร ปีการศึกษา 2565 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 385
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค.2565) 08 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Super User 2515
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 1633
“หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565 08 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 1030
เอกสารฝ่ายวิชาการ 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 3437
ขั้นตอนแนวปฏิบัติในการสอบแก้ตัวของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. 23 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 5162