::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารฝ่ายวิชาการ

แสดง # 
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค.2565) 08 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Super User 655
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 08 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Super User 159
รายละเอียดการส่งนวัตกรรม แยกประเภท 25 มีนาคม 2564 เขียนโดย Super User 252
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 08 ตุลาคม 2563 เขียนโดย Super User 626
“หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565 08 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 377
โครงสร้างฝ่ายวิชาการและพรรณางาน ปีการศึกษา 2563 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 415
ปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 863
เอกสารฝ่ายวิชาการ 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 2457
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564 12 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย Super User 1601
ขั้นตอนแนวปฏิบัติในการสอบแก้ตัวของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. 07 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 795