::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารฝ่ายวิชาการ

 รวมเอกสารจากฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกำแพง 

คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 

 

 

แนวปฏิบัติสำหรับครูเกี่ยวกับงานวิชาการ

 

 

 แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนเกี่ยวกับงานวิชาการ

 
Pin It