::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

รายงานสรุปความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน

รายงานสรุปความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน

โรงเรียนกำแพง ปีการศึกษา 2562

 

Pin It