::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

คู่มืองานการเงิน (การยืมเงินและทำเอกสารเบิกจ่าย)

คู่มืองานการเงิน (การยืมเงินและทำเอกสารเบิกจ่าย)
ขั้นตอนการทำเอกสารเบิกจ่าย  โดย งานการเงินโรงเรียนกำแพง

 

Pin It