::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
รร.กำแพง กำหนดวันชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ของนักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ในวันที่ 30 พ.ค. 2565 - 10 มิ.ย 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 26 พฤษภาคม 2565 666
รร.กำแพง กำหนดวันชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ของนักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ในวันที่ 30 พ.ค. 2565 - 10 มิ.ย 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (2) 26 พฤษภาคม 2565 4
โรงเรียนกำแพงเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เริ่มวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ตรวจสอบกำหนดการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนได้ที่นี่ 08 พฤษภาคม 2565 50
โรงเรียนกำแพง รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 รอบทั่วไป วันที่ 9-13 มีนาคม 2565 สมัครได้ทั้งที่โรงเรียนและระบบออนไลน์ 08 มีนาคม 2565 428
ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2565 14 กุมภาพันธ์ 2565 548
แผนผังสนามสอบครูผู้ช่วย 2564 สนามสอบโรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 04 กุมภาพันธ์ 2565 78
สถานที่จอดรถ การสอบครูผู้ช่วย 2564 สนามสอบโรงเรียนกำแพง วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 04 กุมภาพันธ์ 2565 65
ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 2/2565 15 มกราคม 2565 115
โรงเรียนกำแพง เปิดระบบชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์รอบเพิ่มเติม ในวันที่ 17-21 มกราคม 2565 15 มกราคม 2565 137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (โดมอเนกประสงค์) โรงเรียนกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ 05 มกราคม 2565 109
โรงเรียนกำแพง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มาเป็นวันที่ 11-14 มกราคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ 05 มกราคม 2565 110
โรงเรียนกำแพง เปิดระบบชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ### เป็นรอบเพิ่มเติม ในวันที่ 22-29 ธันวาคม 2564 21 ธันวาคม 2564 809
โรงเรียนกำแพง กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เปิดระบบให้สามารถชำระได้ในวันที่ 1-15 ธันวาคม 2564 23 พฤศจิกายน 2564 2247
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (โดมอเนกประสงค์) โรงเรียนกำแพง จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤศจิกายน 2564 206
15 พฤศจิกายน 2564 : คณะครู บุคลากร แม่ค้าในโรงเรียนกำแพงทุกคน และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับการตรวจตัดกรองเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจแบบ ATK 15 พฤศจิกายน 2564 286
โรงเรียนกำแพง เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 แบบ On Site และ Online เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบสลับกัน ม.ต้น และ ม.ปลาย ระดับละ 1 สัปดาห์ เพื่อลดการแออัด ตามมาตรการป้องกันโควิด 19 02 พฤศจิกายน 2564 160
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โรงเรียนกำแพงเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนกำแพง 31 ตุลาคม 2564 101
ประกาศและกำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกำแพง โดยโรงเรียนจัดรูปแบบการเรียนในเดือนพฤศจิกายน Onsite + Online 29 ตุลาคม 2564 105
วันที่ 27 ต.ค.2564 นักเรียนโรงเรียนกำแพงได้รับการฉีดวัคซัน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-6 จำนวน 1,527 คน จากสาธารณสุข อ.อุทุมพรพิสัย และ รพ.อุทุมพรพิสัย ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.อุทุมพรพิสัย 27 ตุลาคม 2564 104
โรงเรียนกำแพงประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 : นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบข้อมูลได้บนระบบ SGS 25 ตุลาคม 2564 192