::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
26 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนกำแพงจัดการอบรมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับครูและบุคลากรโรงเรียนกำแพง 26 กุมภาพันธ์ 2564 284
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประธานนักเรียนใน ปีการศึกษา 2564 กำหนดเลือกตั้งในวันที่ 11 มีนาคม 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564 2902
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนกำแพง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2564 274
คู่มือการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 โรงเรียนกำแพง : สำหรับนักเรียนและครูผู้สอน 13 มกราคม 2564 336
ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องดวยเหตุพิเศษ (4-8 มกราคม 2564) และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) 02 มกราคม 2564 399
รวมภาพประทับใจกิจกรรม "KAMPHAENG RUN 2020" 16 ธันวาคม 2563 635
แบบประเมินสำรวจความพึงพอใจในกิจกรรมวิ่ง KAMPHAENG RUN 2020 " 6 ธันวาคม 2563 05 ธันวาคม 2563 379
รับสมัครช่างภาพ งานวิ่งเพื่อการกุศล "KAMPHAENG RUN 2020" 01 ธันวาคม 2563 400
แผนผังการจัดงาน KAMPHAENG RUN 2020 และที่จอดรถ 01 ธันวาคม 2563 608
กำหนดการวิ่ง และ เส้นทางการวิ่ง กิจกรรม "KAMPHAENG RUN 2020" 6 ธันวาคม 2563 "แลนบ้านเฮา คืนสู่เหย้า ชาวกำแพง" 29 พฤศจิกายน 2563 451
ประกาศรายชื่อและหมายเลขวิ่ง "KAMPHAENG RUN 2020" ทุกระยะวิ่ง ทุกช่องทางการสมัคร และกำหนดการรับเสื้อ+หมายเลขวิ่ง 26 พฤศจิกายน 2563 3142
ประกาศยืนยันข้อมูลผู้สมัคร กำแพงรัน 2020 " สำหรับผู้สมัครเพิ่มเติม 16-25 พ.ย. 2563 19 พฤศจิกายน 2563 356
ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม กิจกรรม กำแพงรัน 2020 " ในวันที่ 16-25 พ.ย. 2563 16 พฤศจิกายน 2563 465
ประกาศยืนยันข้อมูลผู้สมัคร กำแพงรัน 2020 "สำหรับผู้สมัครทั่วไป" (กรอกใบสมัครที่โรงเรียน) 12 พฤศจิกายน 2563 838
ประกาศยืนยันข้อมูลผู้สมัคร กำแพงรัน 2020 "สำหรับนักเรียนปัจจุบัน" 12 พฤศจิกายน 2563 530
ประกาศยืนยันข้อมูลผู้สมัคร กำแพงรัน 2020 "สำหรับผู้สมัครทางออนไลน์" 06 พฤศจิกายน 2563 1734
ประกาศขยายวันรับสมัคร KAMPHENG RUN 2020 " สมัครได้ถึง 5 พ.ย. 2563 นี้ 03 พฤศจิกายน 2563 945
ข้อมูลยอดผู้สมัครวิ่ง KAMPHAENG RUN 2020 03 พฤศจิกายน 2563 339
ขอเชิญร่วมกิจกรรม KAMPHENG RUN 2020 "แลนบ้านเฮา คือสู่เหย้า ชาวกำแพง" 01 ตุลาคม 2563 1347
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครวิ่งและสถานะการชำระเงิน KAMPHAENG RUN 2020 01 ตุลาคม 2563 3401