::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ประกาศและกำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกำแพง โดยโรงเรียนจัดรูปแบบการเรียนในเดือนพฤศจิกายน Onsite + Online

โรงเรียนกำแพง กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยจัด รูปแบบการเรียนในเดือนพฤศจิกายนเป็นรูปแบบ Onsite และ  Online โดยแบ่งเป็นนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย เรียนสลับกั
ในสัปดาห์แรกให้ระดับชั้น ม.ต้น มาเรียนที่โรงเรียน ส่วนนักเรียน ม.ปลาย เรียนแบบ Online ทีบ้าน ในสัปดาห์ถัดไปให้สลับกัน 
สำหรับรูปแบบการเรียนในเดือนต่อไป จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

Pin It