::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

สรุปรายละเอียดงบประมาณ รายรับและรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562

สรุปรายละเอียดของงบประมาณ รายรับและรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 2562

 

Pin It