::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ประกาศแจ้งนักเรียนระดับชั้น ม.2 ,ม.3, ม.5,ม.6 ปีการศึกษา 2564 ให้มารับหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564

ประกาศแจ้งนักเรียนระดับชั้น ม.2 ,ม.3, ม.5,ม.6 มารับหนังสือเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564  รายละเอียดสถานที่ดังด้านล่าง ( มีสมุดจำหน่ายชุดละ 300 บาท )

 

Pin It