::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน กลุ่ม 1 / กลุ่ม 2 เริ่มเรียนในรูปแบบ on-site (เรียนที่โรงเรียน) สลับมาเรียนวันคี่/วันคู่ เริ่ม 14 มิถุนายน 2564


ตามที่โรงเรียนกำแพง ได้มีประกาศเปิดเรียนดการเรียนในรูปแบบ on-site โดยนักเรียนแบ่งกลุ่มสลับมาเรียน ในวันคี่และวันคู่ นั้น รายชื่อนักเรียนกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 แยกระดับชั้นต่างๆ  เป็นดังนี้ 

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1

 

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3


รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4

 

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5


รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6

Pin It