::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

โรงเรียนกำแพงประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 : นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบข้อมูลได้บนระบบ SGS

ประกาศจากฝ่ายวิชาการโรงเรียนกำแพง นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกำแพง สามารถตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้ผ่านทางระบบ sgs โดยใช้เลขประจำตัวนักเรียนและเลขประจำตัวประชาชน สามารถคลิกลิงค์ ==> https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

หากเข้าระบบไม่ได้ติดต่อฝ่ายวิชาการ ผ่านทาง inbox เพจวิชาการ:กำแพง โดยแจ้งชื่อ นามสกุล ห้องเรียน ก่อนสอบถามข้อมูล

 

 

 

 

 

Pin It