::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โรงเรียนกำแพงเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนกำแพง

โรงเรียนกำแพง นำโดยนายวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนกำแพง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดในบริเวณต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียน โรงอาหาร ม้านั่ง และสถานที่ที่อยู่โดยรอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด 19

Pin It