::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

15 พฤศจิกายน 2564 : คณะครู บุคลากร แม่ค้าในโรงเรียนกำแพงทุกคน และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับการตรวจตัดกรองเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจแบบ ATK

วันที่ 15 พ.ย.2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกำแพง รับชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19 โดยนักเรียนที่มาเรียนในวันนี้ได้รับการตรวจตัดกรอง 100% ผลการตรวจคัดกรองของนักเรียนเป็นลบทุกคน
นอกจากนักเรียนแล้ว คณะครูโรงเรียนกำแพง ทุกคน เข้ารับการตรวจคัดกรองโดยใช้ชุดตรวจ ATK จากโรงพยาบาลอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19 ผลการตรวจคัดกรองของคณะครู ผลเป็นลบทุกคน

Pin It