::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

6 กันยายน 2564 ยินดีต้อนรับ นายวีระศักดิ์ คำแก่น เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง

06 กันยายน 2564 โรงเรียนกำแพง นำโดยท่านประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกำแพง และพี่น้องชาวม่วง-เหลือง ยินดีต้อนรับ นายวีระศักดิ์ คำแก่น เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ด้วยความยินดียิ่ง
 

Pin It