::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
กิจกรรมเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด 2561 12 กุมภาพันธ์ 2562 972
ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนโรงเรียนกำแพงคนใหม่ นางสาวกัลช์ฎาภรณ์ ตีระพงษ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562 667
แนวปฏิบัติ การเตรียมตัว และ ตารางสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 01 กุมภาพันธ์ 2562 867
ร.ร.กำแพง ร่วมงานเทศกาลการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ ณ วัดสระกำแพงใหญ่ 15 ม.ค 2562 01 กุมภาพันธ์ 2562 737
กิจกรรมติวโอเน็ต ระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยครูประจำกลุ่มสาระ 01 กุมภาพันธ์ 2562 912
นางสาวโยยศวดี แสนเมืองชิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การอ่านฟังเสียง 11 กันยายน 2561 868
6 กันยายน 2561 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนกำแพง 11 กันยายน 2561 1129
นายชินวัฒน์ อรัญทม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงในวรรณคดี 11 กันยายน 2561 840
17 ส.ค. 61 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 11 กันยายน 2561 909
17 ส.ค. 61 เชิญร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ รร.กำแพง 14 สิงหาคม 2561 884
ขอเชิญนักเรียนร่วมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนและสภาวการณ์ในยุคปัจจุบัน 24 กรกฎาคม 2561 1005
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 12 กรกฎาคม 2561 787
กิจกรรมเสวนา “สภากาแฟ” ณ โรงเรียนกำแพง 10 กรกฎาคม 2561 874
นักเรียนได้รับรางวัลกิจกรรมอ่านฟังเสียง : ผลงานกลุ่มสาระภาษาไทย 09 กรกฎาคม 2561 908
ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 05 กรกฎาคม 2561 1030
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี 04 กรกฎาคม 2561 980
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวกนกวรรณ พิมพ์วรรณ ครู รร.กำแพง 01 กรกฎาคม 2561 1125
14 มิถุนายน 2561 วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 11 มิถุนายน 2561 1240
กำหนดการกิจกรรม "โฮมพี่ โฮมน้อง เฉลิมฉลอง 60 ปีโรงเรียนกำแพง" 17 พฤษภาคม 2561 1011
นายสมพร อาษา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง 17 พฤษภาคม 2561 1290