::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

นักเรียนเข้ารับการประเมิน เพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้วยโรงเรียนกำแพง ได้ดำเนินการส่งนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คือ นายชินวัฒน์ อรัญทม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ และจากการประเมินโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ เมื่อ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นายนายชินวัฒน์ อรัญทม ได้ผ่านการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่ และจะรับการประเมินในระดับจังหวัดในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้ ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพง จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจกับนักเรียนด้วยค่ะ

Pin It