::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

โรงเรียนกำแพงรับการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

19 มิถุนายน 2563 โรงเรียนกำแพงรับการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 นำโดย นางสุพร สามัตถิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในยุคสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ....... 

Pin It