::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

31 มกราคม 2563 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

31 ธันวาคม 2563 โรงเรียนกำแพงโดยงานสภานักเรียนได้ดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้สมัคร 9 ราย ซึ่งเป็นตัวแทนจากนักเรียนชั้น ม.4/1 - 4/9 นักเรียนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพรียง

ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2563 ได้แก่ นายจักรพรรณ ห้วยจันทร์  ผู้สมัครเบอร์ 1 นักเรียนชั้นมํัธยมศึกษาปีีที่ 4/6 โดยจะปฏิบัติหน้าที่ประธานนักเรียนในปีการศึกษา 2563  

Pin It