::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน

ขอเชิญร่วมให้กำลังใจ นายชิณวัฒน์ อรัญทม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนกำแพง ซึ่งจะเข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีก่ีศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11  ในวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนกำแพง ตั้งแต่เวลา 8.30น. เป็นต้นไป

Pin It