::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

กำหนดการและแนวปฎิบัติในการสอบ/การรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 โรงเรียนกำแพง

ตามที่โรงเรียนกำแพง ได้รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ไว้แล้วนั้น โรงเรียนได้มีกำหนดการสอบและการรับรายงานตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังเอกสารด้านล่าง ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

 

    กำหนดการ/แนวปฏิบัติการสอบ---->คลิก  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ห้องสอบ ม.1  ---->คลิก 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ห้องสอบ ม.4  ---->คลิก 

 

Pin It