::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

สรุปยอดการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 12 พ.ค. 2563

สรุปยอดการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 12 พ.ค. 2563 (รวมรับสมัครรอบ 2) ดังนี้
** ระดับม.1 ยอดรวม 412 คน ระดับม.4 ยอดรวม 359 คน

 ** รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและระเบียบการสอบจะประกาศในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

    ** กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 คือวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
 
Pin It