::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.รินฤดา ทองชื่น นักเรียน ร.ร.กำแพงที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.อุบลราชธานี

โรงเรียนกำแพงขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรินฤดา ทองชื่น นักเรียนโรงเรียนกำแพงที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชุมชน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวรินฤดี ทองชื่น จบการศึกชั้นประถมศึกษาจากจากโรงเรียนบ้านยางเอียด และจบการศึกษาระชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกำแพง เป็นนักเรียนความประพฤตดี เป็นตัวแทนแข่งทักษะอัจฉริยทางวิทยาศาสตร์ภาพระดับชั้นม.ปลาย จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.98 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนด้วยค่ะ

Pin It